کوره دنتال AZAR F2L

کوره دنتال AZAR F@L

F2L-1700 »LABOATORY ELECTRIC FURANCE

* حداکثر دمای کاربردی کوره 1700 درجۀ سانتیگراد می باشد.

)W=12 cm عرض(، )H=12 cm ارتفاع(، )D=12 cm عمق:)کوره حرارتی محفظۀ مفید ابعاد*

* برق مصرفی کوره تکفاز 22آمپر )با حداکثر توان مصرفی kw 8.4=P )می باشد.

* سیستم کنترل از نوع قابل برنامه ریزی مارک هانیانگ کره جنوبی مددل PX7 بدا امکدان برنامده ریدزی 1
برنامه 10 مرحلۀ حرارتی با امکان کنترل نرخ کاهش و افزایش در واحد زمان (RAMP (می باشد.

* توان الکتریکی داده شده به کوره کامالً قابل کنترل می باشد، بطوریکده سدرعگ مدرد شددن کدوره در هدر
مرحله بصورت مجزا قابل کنترل اسگ.

* کوره مجهز به سیستم محافظ حداکثر حرارت (Policeman (مارک هانیانگ بسیار قوی می باشد که کوره
را از آسیبهای احتمالی محافظگ می نماید.

* سیستم توانایی تثبیگ درجۀ حرارت تا 2 درجۀ سانتیگراد را دارا می باشد.

* درصورت مستهلک شدن و از بین رفتن ترموکوپل سیستم کوره را خاموش و عالمگ صوتی وید ه ای )آژیدر
ممتد( بصدا در می آید.

* تقسیم قدرت در کوره بصورت تریستوری)function operational Fuzzy) و کامالً بدون سر و صدا انجاد
می پذیرد و ترسیتور پر قدرت تعبیه شده در سیستم بعنوان محافظ اضطراری)PLICEMAN (عمل می نماید.

* ترموکوپل کوره از نوع (30 -RtRh- Pt (B Type می باشد.

* ابعاد خارجی و وزن تقریبی کوره: )70kg=Net(،)عمق 50cm=D(،)ارتفاع 70cm=H(،)عرض 45cm=W)

* تمامی لوازد یدکی کوره اعم از حرارتی و الکترونیکی موجود می باشد.

* کورۀ 1700-F2L ازتاریخ تحویل بمدت یک سال تحگ مارانتی و بمدت15سال تحگ پوشش خدمات پس
ازفروش شرکگ آذرکوره می باشد،الزد به توضیح اسگ محفظۀ حرارتی والمانها مشمول این مارانتی نمی باشد.
»شرکت آذرکوره آماده ارائۀ مطمئن ترین خدمات پس از فروش درسرتاسر ایران می باشد.«

*** المنگ های حرارتی این کوره از نوع مولیبدنیم دیسیلیساید می باشد، که بدلیل شکننده بودن این قطعات
هرمونه جابجایی بایستی با اطالع شرکگ آذرکوره باشد.

تماس باما

کارگاه : تبریز , خیابان پاستور , جنب کلانتری ۱۵ , شرکت بسپار تکنولوژی

شنبه تا پنجشنبه: ۹ صبح – ۶ عصر

دفتر مرکزی : تبریز , خیابان پاستور , خیابان ضیا آذر , پلاک 9 واحد4

شنبه تا پنجشنبه: ۹ صبح – ۶ عصر

شروع کنید

هم اکنون یک قرار ملاقات با ما تنظیم کنید . ما بی صبرانه برای ارئه خدمتی نوین آماده ایم.

8 + 6 =